BK8

l20210611033555602

เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุด 2024

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คาสิโนออนไลน์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ BK8Thai เว็บไซต์ของเราคือแบรนด์คาสิโนออนไลน์ (casino online) ที่ใหญ่และดีที่สุดในไทย ทั้งยังดึงดูดผู้เล่นมาแล้วล้านรายทั่วประเทศในแถบเอเชีย เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแบรนด์การพนันชั้นนำ ที่มีเกมคาสิโนที่หลากหลาย คุณจะได้ตื่นเต้นไปกับการลุ้นไพ่ในบาคาร่า ด้วยการแง้มไพ่อย่างสมจริง สนุกสนานไปกับเกมสุดฮิตอย่างสล็อตออนไลน์ที่คัดสรรมาแล้วจากผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์ชั้นนำระดับโลก Spadegaming, PlayTech, Asiagaming, Ultimate, 198kiss และ LLG สะดวกสบายในการเล่นด้วยบริการกระเป๋าเงินสดแยก คาสิโนสดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์คาสิโนอันยอดเยี่ยมตอบสนองทุกความคาดหวังของนักพนันทุกท่านและบรรยากาศการเล่นที่สมจริง ให้บริการร่วมกับเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก เลือกเล่นเกมคาสิโนที่คุณชื่นชอบจาก Allbet, Gold Deluxe, Evolution Gaming, Game Play, Dream Gaming, Asia Gaming , Playtech, GamePlayและ Sexy baccarat คาสิโนสดทั้ง 8 หน้านี้ ผ่านการถ่ายทอดสดทั้งในเอเชียและยุโรปในระบบ HD ให้ภาพสวยเสมือนจริงกับดิวเลอร์สาวสวยหลายสไตล์ โดยไม่มีการจำกัดเงินรางวัลในการแข่งขัน อัจฉริยะเกมเมอร์ต้องไม่พลาดกับโปรโมชั่นสุดคุ้มจากคาสิโนสด โบนัสต้อนรับ 100 % คาสิโนสด โบนัสเติมเงินรายวันและโปรโมชั่นคืนยอดเสียสุดคุ้มจากทาง BK8 แบบรายวันโดยไม่ต้องทำเทิร์นโอเวอร์

บาคาร่า (BACCARAT)

ผูเ้ ล่นและฝ่ ายแบงก์เกอร์จะเขา้ สู่การแข่งขันเกมบาคาร่ากัน ซึ่งจะใชส้ ำ รับไพ่ในการเล่น เกมบาคาร่าจะมี ผลลัพธ์ไดถึ้ง 3 แบบ ไดแ้ ก่ "ผูเ้ ล่น" "แบงก์เกอร์" และ "เสมอ" BK8 มีการเสนอเกมบาคาร่าสดในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ ก่ Speed Live Baccarat, No Commission Baccarat, Baccarat Squeeze, และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี Evolution Gaming เป็นผูใ้ ห้ บริการเกมส์หลักโดยมีขีดจำ กัดในการวางเดิมพันเฉลี่ยอยทูี่่10 ถึง 300000 บาท Dream Gaming เป็นผูใ้ หบ้ ริการเกมบาคาร่าสดอย่างเดียว โดยเกมการ์ดนี้ช่วยใหผู้เ้ ล่นสามารถกำ หนด ขีดจำ กัดการเดิมพันไดตั้้งแต่ 5 ถึง 200000 บาท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มีอยใู่ หกั้บผูเ้ ล่นเช่น การวางเดิมพันเสริมภายในขีดจำ กัดการเดิมพัน และแผนผังเสน้ ทางต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการประเมิน ผลการเล่นในอดีตและกำ หนดเป้าหมายในอนาคตของผูเ้ ล่น

salon prive baccarat 1
french gold roulette

รูเล็ต (ROULETTE)

รูเล็ตเป็นเกมคาสิโนที่มีมาเป็นศตวรรษและยังคงไดรั้บความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ใน BK8 สามารถเล่นรูเล็ตไดด้ ว้ ยชิปรูเล็ตหรือเงินรูเล็ต สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือมูลค่าของการเดิมพันเท่านั้น ลอ้ รูเล็ตมีหลุมทั้งหมด 37 หลุม ซึ่งมีสีแดง 18 หลุม สีดำ 18 หลุมและเลขศูนย์จะมีสีเขียว บอลร่วงลงมาโดยชนิดเดียวกับเลขที่หมุนอยบู่ นลอ้ รอบนอก ลูกบอลจะลงในหนึ่งช่องอย่างสุ่มสุดๆ ผูเ้ ล่น สามารถวางเดิมพันโดยวางชิปลงบนสี่เหลี่ยมสองอันที่เกี่ยวขอ้ งกันโดยมีสีแดงสำ หรับเดิมพันแมค้ แู่ ละสี ดำ สำ หรับเดิมพันคี่รวมทั้งผูเ้ ล่นยังสามารถรวมเดิมพันทั้งสองแบบไดห้ ากตอ้ งการ ผูเ้ ล่น BK8 สามารถวางเดิมพันบนลอ้ รูเล็ตขณะที่กำ ลังหมุนในเกมได ้และเมื่อผูเ้ ล่นพูดว่า "ไม่มีการ เดิมพันเพิ่มเติม" การเดิมพันทั้งหมดจะสิ้นสุดลง พวกเขาสามารถเล่นในบรรยากาศคาสิโนเสมือนจริงด BK8 ยังมีเกมรูเล็ตที่ใหบ้ ริการในรูปแบบเสมือนจริงไดอี้กดว้ ย เช่น Classic Roulette, French Roulette, Twin Spin, และ Virtual Roulette (เกมสล็อต) ซึ่งผูเ้ ล่นสามารถเล่นไดทุ้กที่ที่มีการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต

อมังกร (DRAGON TIGER)

เกม Dragon Tiger เป็นเกมโต๊ะแบบไลฟ์ เดี๋ยวนี้ที่มีความเร็วสูงและไม่มีขอ้ จำ กัดใดๆ ทั้งนี้ เพื่อใหผู้เ้ ล่นไดสั้มผัสประสบการณ์การเล่นที่น่าตื่นเตน้ และสนุกสนาน นอกจากนี้การออกแบบ ตัวเกมยังมีความสวยงามและมีประสิทธิภาพเพื่อความสะดวกในการเล่น อีกทั้งยังมีสถิติและการ วิเคราะห์สำ หรับผูเ้ ล่นเพื่อเพิ่มความราบรื่นในการเล่น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการช่วยเหลือ ผูเ้ ล่นและการทำ นายผลในเกม และยังมีการเดิมพันรองที่ไม่จำ เป็นตอ้ งสนใจถึงไพ่ที่เป็นของชุด โดยผูเ้ ล่นสามารถเรียกคืนครึ่งหนึ่งของเดิมพันหลักได ้และรางวัลจะถูกจ่ายในอัตรา 11:1 สำ หรับการเสมอกันในการเล่น

dragon tiger
live blackjack

แบล็คแจ็ค (BLACKJACK)

แบล็คแจ็คเป็นเกมคาสิโนออนไลน์ที่ใชก้ าร์ดรวมกันระหว่าง 52 ถึง 416 สำ รับ นอกจากนี้นี่เป็น เกมคาสิโนแบบมัลติเพลเยอร์ที่ผูเ้ ล่น 7 คนทั้งหมดต่อสูกั้บผูแ้ จกไพ่ อีกทั้งแบล็คแจ็คยังเป็นเกม ฝากบา้ น ซึ่งหมายความว่าเมื่อผูเ้ ล่นประสบความสำ เร็จ บา้ นไดรั้บประโยชน์ และกลับกันดว้ ย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผูเ้ ล่นตอ้ งพิจารณาผลไพ่กับผูแ้ จก แบล็คแจ็คสดเป็นรูปแบบที่ต่างออกไป โดยมีผูแ้ จกไพ่จริงทำ การส่งตรงจากคาสิโนแลว้ ถูก บันทึกไวใ้ นระบบของ BK8 อย่างแม่นยำ ผูเ้ ล่นมักชื่นชอบการเล่นแบล็คแจ็คสดเนื่องจากมีการ ดึงดูดทักษะและการเล่นอย่างสม่ำ เสมอ นอกจากนี้ผูเ้ ล่นยังสามารถสนทนากับผูแ้ จกไพ่และผู ้ เล่นคนอื่นๆ บนแพลตฟอร์มของ BK8 ไดอ้ ย่างสะดวกสบาย

ไฮโล (Sic-Bo)

เกม Sic-Bo เป็นเกมที่เกี่ยวขอ้ งกับการเสี่ยงโชค แต่ละครั้งที่ทำ การเดิมพัน ผูเ้ ล่นจะวางเงิน เดิมพันของตนเองในช่องเดิมพันบนโต๊ะ หากการทอยลูกเต๋าตรงกับจำ นวนเงินเดิมพันของผูเ้ ล่น ผูเ้ ล่นจะเป็นผูช้ นะในเกมนั้นๆ ในการเล่น Sic-Bo สด ผูเ้ ล่นจะวางเดิมพันหลังจากผูแ้ จกโยนลูกเต๋าไป 3 ครั้ง ลูกเต๋าจะถูกทอย โดยผูแ้ จกที่ปรากฏบนหนา้ จอของผูเ้ ล่น ผูเ้ ล่นสามารถวางเดิมพันของตนเองหลังจากผูแ้ จกทอย ลูกเต๋าได ้เป็นเกมที่อิงตามโชคชะตาโดยไม่สามารถทำ นายหรือเห็นรูปแบบได ้แต่ก็ไม่ได ้ หมายความว่าเกม Sic-Bo ไม่มีความสนุกสนาน เป็นเกมที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เกมโต๊ะที่มี ใหเ้ ล่นในคาสิโนออนไลน์ พรอ้ มทั้งสอนวิธีการเล่น Sic-Bo สดออนไลน์และชนะทุกเกมกับ BK8

super sic bo
20221231004340 a6072ebd ee00 44a4 9acc e18a359e5a94
ปีใหม่เปลี่ยนมาใช้ iPhone14

ระยะเวลาโปรโมชั่น: โปรโมชั่นนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีเข้าร่วมโปรโมชั่น
1.โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิก BK8 สกุลเงินไทยเท่านั้น
2.สมาชิกจะต้องมียอดฝากสะสมและยอดเทิร์นโอเวอร์สะสมตามที่กำหนดในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
3. สมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับโปรโมชั่นนี้ได้ โดยคลิก <สมัคร> ภายใน 23:59 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
4. สมาชิกสามารถขอรับโปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ยูสเซอร์ เท่านั้น

รายละเอียดโปรโมชั่น

ยอดฝากสะสม

ยอดเทิร์นโอเวอร์สะสม

ของรางวัล

30,000,000 บาท

30,000,000

Iphone 14 Pro Max 256 GB

20,000,000 บาท

20,000,000

Iphone 14 Pro 128 GB

12,000,000 บาท

12,000,000

Iphone 14 128 GBข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. โปรโมชั่นนี้ ให้กับสมาชิก 1,000 ท่านแรกเท่านั้น
2. โปรโมชั่นนี้ไม่อนุญาตสำหรับผู้เล่นที่มีบัญชีหลายบัญชี ต่อชื่อผู้ใช้งานที่ไม่ซ้ำกัน หากมีการสมรู้ร่วมคิดหรือการใช้บัญชีหลายบัญชี คุณจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
3. ภาพถ่ายของรางวัลมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
4. BK8 ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงผู้เดียวและเมื่อใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/หยุด/ยกเลิก/และ/หรือ ทำให้โปรโมชั่นเป็นโมฆะ
5. สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขข้างต้นตลอดจนกฎและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเว็บไซต์ BK8
6. ในกรณีที่ BK8 ไม่สามารถจัดส่งของรางวัลได้ตามที่สมาชิกแจ้งขนาด และ/หรือรูปแบบที่ต้องการ BK8 ขอใช้สิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลที่มีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงให้แก่สมาชิกแทน
7. สมาชิกใหม่ที่ทำการสมัครจะต้องให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ถูกต้อง
8. BK8 จะทำการจัดส่งของรางวัลให้กับทางสมาชิกภายใน 15 วันของเดือนถัดไป หลังจากตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิก